063

NATURSTIG HÅN

Naturstig Hån går över naturreservatets steniga moränmarker. Stigen är märkt med orange dottar och skyltad med information om den svedjefinska historien och markernas hävdgynnade växter.  


Under vandringen stöter man på lämningar efter den svedjefinska epoken, som stora odlingsrösen, spår efter medeltida åkertegar, stengärdesgårdar, som höll boskapen borta från åker och äng och rösen efter svedjefinnarnas rökugnar, som fanns i rökstugor, rior, smedjor och kokhus, svedjefinska gårdsbyggnader, som gått till förgängelsen.  

Man kan också möta en del av den betesgynnade floran, varav en handfull växter finns beskrivna på skyltar.
Stigen går genom beteshagar, så det finns goda förutsättningar för att  få stöta på gårdens får och kor.  

Stigen har två sträckningar, en på 1,3 km. och en på 2,1 km.
Vandrare rekommenderas att ha ordentligt på fötterna.
Hundar ska hållas kopplade.

Stigen är anlagd med medel från ett LONA-projekt och hjälp från Skifsens Vänner».
Det finns naturstigar vid flera svedjefinska bosättningar på Säfsens Finnmark. Bland andra Skifsen, Kungsberget och Villbäck.

Välkommen till en njutbar och lärorik vandring i Hån naturreservat 

inventering flora