063

DJUR OCH NATUR

loading...

Här möts förr och nu bland växter och djur

DJUR OCH NATUR I HÅN FINNBY är en nöt-och fårgård, som drivs av Marita Holmqvist och Swen Söderman. Gården ligger i Hån Finnby, sex kilometer nordost om Fredriksberg på Säfsens Finnmark.Det är ett ålderdomligt odlingslandskap, med anor från tidigt 1600-tal, då svedjefinnar upptog torp här. Byn ligger på en västsluttning mot sjön Hån.

Vi sköter Håns naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna. I naturreservatet, som omfattar 52 ha betesmark och en liten hackslog, finns lämningar efter finnbyn och en hävdvunnen flora. Lämningarna består av odlingsrösen, stenmurar, rösen efter rökstugor (pörten), medeltida åkertegar och hackslogar.

Våra drygt 100 får och 19 kor, kvigor och tjurkalvar betar på naturreservatets naturbetesmarker och håller därigenom landskapet öppet, de historiska lämningarna fria från att växa igen och ger den hävdvunna floran ljus och gynnsamt livsrum.

Vi upprätthåller den gamla liehävden genom att slå en hackslog och vägkanterna genom Hån med lie. Det sker i månadsskiftet juli - augusti, då växterna fröat av sig.

Vi utför ett levande kulturarbete i historisk miljö
Med gemensamma krafter håller människor och betesdjur de historiska lämningarna från Finnbyn synliga och fria från att växa igen och ger den hävdvunna floran ljus och gynsamt livsrum. Den biologiska mångfalden säkras.

Barn och vuxna kan hälsa på djuren och studera deras beteenden.

Se om biologiskt kulturarv»

Vi upprätthåller den gamla liehävden genom att vi slår en hackslog och vägkanterna genom byn med lie. Det gynnar
den hävdvunna floran, håller kulturlandskapet öppet och håller historien och en viktig kunskap vid liv - på Finnmarken.

Människor och djur i samarbete

loading...

Människor och djur i samarbete - 

för miljön, naturen, kulturen och historien

Här i det mellersta skandinaviens granskogsbälte vårdas, utvecklas och levandegörs den svedjefinska historien och kulturen av många entusiaster som bor här. Maten, musiken och mystiken hålls, tillsammans med spår och lämningar i ibland väl bevarade och ibland mer åt förgängelsen lämnade miljöer, vid liv av kunniga kockar, musiker, berättare, guider och finnmarksbönder. Besökare möts med mat, musik och berättelser i den svedjefinska traditionen. Historiska fakta, blandas med myterna och sägnerna De medeltida åkertegarna och hackslogarna hålls vid liv genom upprätthållandet av hävdvunna brukningsmetoder, som lieslåtter och mulbete och människor och betesdjur håller med gemensamma krafter lämningarna efter rökstugor, rior, bastur och odlingsrösen fria från att växa igen.

Med kunskap och engagemang ordnas aktiviteter och arrangemang för att visa upp och sprida kännedom om en epok och mänskliga öden i den skandinaviska historien, som är alltför förbisedd och glömd - den svedjefinska kolonisationen i de mellansvenska  och östnorska ödemarkerna.

I detta granskogsbälte, bland de historiska  lämningarna, sägnerna myterna och magin, har också Hån Finnby sitt ursprung och sin plats. Och våra verksamheter sin grund och mening.

Arbetet i bild

Enar Gustafsson och Swen lägger ut spänger av granstammar, som Enar kluvit, på en sumpig del av leden.
Millan prövar en kavelbro. Vill man njuta av vandringen i Hån Naturreservat bör man ha ordentligt på fötterna.
Får, gamla odlingsrösen, stengärsgårdar och hävdvunna växter, bland annat, kommer att möta den som går leden i Hån Naturreservat.

Vandra bland  rösen, växter och betande djur

I  Hån naturreservatet finns en skyltad naturstig, som berättar om den svedjefinska historien och de hävdvunna växterna.  

Den har två sträckningar;  en lång som är 2,1 km och en kort, som är 1,3 km.

Arbetet har utförts i samarbete mellan Skifsens vänner och Djur och natur i Hån Finnby.

Det ingår i ett LONA-projekt, som omfattar flera svedjefinska bosättningar på Säfsens Finnmark. Bland andra Skifsen, Kungsberget och Villbäck.


Välkommen till en njutbar och lärorik vandring i FinnmarKens Utomhusmuseum. 

 

Finns att köpa i Hån Skinnbod för 150 kr. Finns att köpa i Hån Skinnbod för 150 kr.

MÖTE MED FINNSKOGAR 
Skogsfinska besöksmål
i mellersta Sverige
Florence Oppenheim & Daniel Svensson
Pris: 150 kr

MÖTE MED FINNSKOGAR
visar dig vägarna på Finnmarkerna och Finnskogarna som leder till rökstugor och spår av fornåkrar•Till guidade visningar av historiska lämningar och förevisningar av gryfsor•Till boenden och matställen som ger svedjefinska upplevelser•Till boskapsskötsel och motti•Till storslagen natur och  säregna kulturmarker• Till mystik och skrönor•Till runor och hackslogar• Till musik och sägner•Till Piikas Jan och Lång Cristoffer•Till synliggörandet av en del av Sveriges historia som annars är osynliggjord och förbisedd.
Välkommen till Finnmarken*!

*= I bland annat Dalarna säger man Finnmarken och i Värmland och södra Norrland säger man Finnskogen, men det  är samma sak, de delar av granskogsbältet i mellersta Skandinavien, som sträcker sig från östra delarna av Norge till det västligaste Sverige, där svedjefinnar bosatte sig. Ett granskogsbälte som sträcker sig klotet om på dessa breddgrader.
Finnmarken>>
Hån Finnby>>