063

HÅN KÖTT & CHARK
Vi säljer endast till kunder i Ludvika

                              P R I S L I S T A

Vi säljer bara vitt - för en levande landsbygd

ARTIKEL                                      PRIS      
Hela och halva djur                                                         Lammlådor
Grillstyckat                                       125 kr/kg

(Samtliga delar är skivade) 
Klassiskt styckat 
                             125kr/kg
(Hela delar: bog, bringa, lägg, hals, rygg,
sadel, slaksida, stek.)
Ostyckat lamm                           100 kr/kg

 
Lammfärs Vid köp av lammlåda   200 kr/kg
Fårfiol                                        200
kr/kg


Pålägggskorv Beställningar kan göras senare under hösten.
          

                              
                                         
*= Vikten på lådorna är slaktvikten, det slaktade djurets vikt när skinn, huvud, fram- och bakben samt inälvor tagits bort.Vid styckningen försvinner talg och "knosor" och under hängningen försvinner vatten, som gör att vikten minskar.
Det mycket magra naturbetesköttet tappar mer vatten än konventionellt kött, vilket gör att vikten minskar mer,
eftersom detta kött inte har något fett.

Observera att det alltså bara är "avfall" och vatten som försvinner och som gör viktskillnaden mellan slaktvikt och vikten vid leveransen.
Det är samma principer för vikten, som tillämpas i handeln.

 

Välkommen med frågor och beställningar!
Gör din beställning på formuläret här bredvid eller

Ring 0591- 205 04 eller

072-215 67 03 eller

maila djurochnatur@hanfinnby.se

Vårt kött är veterinärbesiktat
Alla djur blir granskade av en besiktningsveterinär när de kommer till slakteriet. Man kontrollerar att djuren är friska, inte har några skador och att de är tillräckligt rena.
Köttet kontrolleras efter slakt, så att det garanterat är säkert som livsmedel.

              OM KÖTTET

VI ANLITAR
ÅKES SLAKT OCH STYCKNING
I TOLVSBO

KÖTT UTAN ANTIBIOTIKARESTER

NATURBETE
- EN VÄRDEFULL RESURS
WWF»

 

Naturbeteskött Naturbetesköttet håller hög kvalitet och är dessutom den enda produkt på marknaden med tydliga miljöfördelar då djuren håller naturbetesmarkerna öppna. (Från WWF:s hemsida)


Naturbeteskött
är kött som kommer från djur som betat på naturbeten. Naturbeten är marker, som inte varit utsatta för mänsklig påverkan genom odling och gödsling under minst de senaste 200 åren. Här växer bara arter, som gynnas av djurens bete. Naturbetesmarkerna har unika värden och

artrikedomen på naturbetena gör dem till ett av de viktigaste markslagen för att bevara biologisk mångfald. De har också förmågan att lagra koldioxid, så kallad kolinlagring, på grund av att marken är orörd.

Naturbeten är inte bara unika och mycket värdefulla för den bilogiska mångfalden och ett viktigt inslag för att motverka vår civilisations klimat-påverkan, de ger också kött av en alldeles särskild kvalitet.

Eftersom naturbetena inte påverkas av gödsling eller insådd av främmande arter, utan det bara är de arter, som gynnas av betet och som växer här naturligt, så gör det också att djuren som betar här växer till långsammare, än djur, som betar på konventionella beten, som gödslas och sås in med arter, som ökar och påskyndar djurets tillväxt.

Den långsammare tillväxten ger ett kött som är mörare och mindre fett.

När det inte är betessäsong får våra djur enbart vanligt hö.

Du kan få ditt kött styckat helt efter dina egna önskemål och även ostyckat.
 

    B E S T Ä L L N I N G A R

Boende i Ludvika
 

Ring
Marita 072 215 67 03
eller använd formuläret för dina beställningar