063

HÅNDAGEN 2013
Ett uppskattat arrangemang som gladde många

Håndagen 2013 arrangerades för barnen, men också många vuxna visade ett genuint intresse för aktiviteterna. Dagen inleddes med ett samtal om att vara barn i Hån förr i tiden, som leddes av Enar Gustavsson och Hans Berglund.
Därefter var det inkallning av kor och tjurar.

Sedan blev det vandring genom en beteshage med får, med hjälp av vår vallhund Molly och Marita som herde.  Piikas Jan hade genom ett skriftligt meddelande, som kom med postbudet Ewa Arnarud, givit barnen ett uppdrag; att han ville ha fåren tillsammans med svaren på ett antal frågor om får, som han placerat ut längs vandringsleden och som barnen skulle leta fram bland stubbar och rösen och svara på.  

Vandringen slutade hos Piikas Jan, som satt uppflugen  ur det förgågna i ett odlingsröse och som på sitt stillsamma sätt svarade på alla frågor om hur det var att leva på finnmarken för 200 år sedan. Därefter fick  barnen ge fåren ett välförtjänt skrovmål bestående av knäckebröd.  

I kaféet serverades baguetter med fårfiol och pannkakstårta. Enar Gustavsson gestaltade kongenialt rollen som Piikas Jan.

PiikasJan»