063

ATT FÖRBEREDA SKINNBEREDNING
HÅN SKINNBOD»  VÅRA SKINN»

Insaltningen är viktig och kräver stor noggrannhet

När skinnen tagits hem från slakteriet, måste de genast saltas in. Detta är ett grannlaga arbete, som kräver stor noggrannhet. Slarvar eller misslyckas man härvidlag får man garanterat surskador på skinnen.
Skinnen måste slätas ut ordentligt, så att alla veck sträcks ut.  Saltet måste täcka hela skinnet och det får inte finnas något veck eller hörn, som inte täcks av saltet.

Marita lägger ut skinnet slätt och sträcker ut alla veck och hörn och ser till att hela skinnet är täckt av salt.

Det går åt stora mängder stensalt vid insaltningen. En säck på 25 kg räcker till 2 -3 skinn, beroende på skinnets storlek. En 25-kilos säck stensalt kostar 115 kr.

 

Marita anländer till Tranås Skinnberedning med en leverans väl förberedda fårskinn för skinnberedningen.  Hon fyller i uppgifter om hur vi vill ha skinnen avseende längd på luggen, naturfärgade eller fabriksfärgade etc.