063

VÅRA KOR

Våra kor och tjurar

Vi har i år 12 kor och en tjur. 
Vi har ett par renrasiga Herefordkor. Övriga kor är av blandras, men med mycket Hereford inblandad.

Vi har som mål att ha rena Hereford. De är mycket snälla och trevliga, sociala och lätthanterliga och de passar utmärkt för naturbete - och i ett besöksområde, som Hån naturreservat, då de är helt ofarliga för besökare, bara väldigt nyfikna och sociala. Men hundar måste hållas kopplade!


Eftersom det är en ålderdomlig gård, så  är det en gammal lagård med uppbindningssystem, så under vinterhalvåret står korna uppbundna under natten.
Vi släpper ut dem under dagarna i ett par vinterhagar och på kvällen tar vi in dem igen. De lär sig imponerande snabbt att gå var och en till sin rätta fålla. Där får de hö och en liten skvätt kvällsgodis i form av kraftfoder.


I slutet av maj till början av juni, beroende på betestillgången, släpps korna ut på bete.
 

Korna kalvar i juni, ibland en bit in i juli. Då får de kalva i det fria. Kor vill ju gärna vara lite avsides, för sig själva vid kalvningen.
 

Korna på Finnmarken»

MORA ÄR MYCKET KELIG OCH INSISTERAR PÅ ATT BLI KLIAD UNDER HAKAN
Här har Mora spanat in några nyanlända besökare i beteshagen. Omeddelbart reser hon sig upp och närmar sig sällskapet. Hon visar, med att vrida huvudet åt sidan, tydligt vad hon vill. Och naturligtvis uppnår hon önskad effekt. Sällskapet samlar sig kring henne och hon kan njuta ynnestens fröjder. Hon blir kliad under hakan och släpper sedan ogärna ifrån sig välgörarna.

SKALMAN HAR KOMMIT TILL HÅN
Skalman har kommit till Hån och togs emot av treåringarna, Pirjo, Maija, Sinnikka och Mora. Så småningom får han också komma tillsammans med de äldre korna.

VÅR NYA TJUR HETER SKALMAN
Vid vårt besök undersökte Skalman oss noggrant innan han tog beslutet om en snabb hälsning, sedan visade han också stolt upp sig i hela sin ståtlighet. 
Det är tänkt att Skalman först får gå med våra yngre kor, fyra stycken treåringar. Senare får han även komma tillsammans med de äldre korna. 
Då minskar risken för att ko-gruppen ska mobba ut den nytillkomne, vilket lätt kan hända... och då kanske det aldrig blir några kalvar.


 

Skalmans mor Fia och lillebror Bamse (längst till höger av kalvarna i bild).