063

VÅRA FÅR

TACKA                          +BAGGE                        =LAMM

Vi har omkring 100 får. De är av blandras, i huvudsak mellan rya, gotlandsfår och leicester.

Tackorna går med baggen från början av december. De är dräktiga i fem månader, så i april/maj föds de flesta lammen. Då föds de eftar att den värsta köldperioden är över och de har utvecklats lagom mycket för att kunna beta vid betessläppet i slutet av maj/början av juni.

De första dagarna i livet får lammen vara med tackan i en fålla uppbyggd av fårgrindar, så att de knyter an ordentligt och för att vi ska se så att lammet utvecklas fint och att tackan mår bra efter lamningen.


Ser allt bra ut förs lammen över till en större fålla, som vi kallar dagis, där de är tillsammans med en mindre grupp tackor med lamm. 
I slutet av maj, till början av juni, beroende på betestillgången, släpps fåren ut på bete.


I juli, augusti skiljs bagglammen av från tackorna och då får baggen gå tillsammans med bagglammen. I september, oktober skiljs tacklammen av från tackorna, innan baggen släpps på tackorna i mitten av november.


Bagglammen går på slakt i månadsskiftet oktober-november.

Tacklammen får gå i en egen grupp fram till hösten därpå, då de släpps ihop med tackorna och baggen.  

Vi är en Maedi-Visna-fri gård» 

Om fåren på Finnmarken»

 

ETT LAMM KOMMER TILL VÄRLDEN

Ett lamm har just fötts och tvättas av tackan.  Lammen är på benen mycket snabbt efter födseln och letar genast efter moderns spenar...men vad är det som händer där... en ballong?...blåsan som kommer ut, vattenblåsan, är ett tecken på att ett lamm till är på väg. Här har ett syskon nu kommit ut...vad kul, då är vi två...
Vi hade tidigare tidiga lamningar, i mars, april. Då föddes de i vinterhagen och fick vistas i uppbyggda fållor i fårhuset fram till Betessläpp.
Sedan ett par år tillbaka har vi lamningarna i slutet av maj och i juni.
Det innebär att fåren lammar ute på betet, så att tackan kan komma undan under från den övriga flocken, lamningen.

LAMMRACET SOM KOM AV SIG

Några ystra lamm tänkte dra igång det bland lamm så populära lammracet, men då kom   Mette-Marit emellan, med några förmanande ord:"Här i fårhagen ska vi ha ordning och reda och ingen oordning, oreda, lek och trams!" Så var det slut på det roliga den här gången.

LLLLAMMRACE I FÅRHAGEN

Ibland kan man se hur några lamm samlar ihop sig i en grupp och plötsligt börjar de springa runt i hagen och allt fler lamm ansluter sig i en vild jakt och alla följer den som ligger först över stock och sten...

LAMNINGAR 2021

Rasmus, med mamma Rost.

Heras två killar, födda tidigt på morgonen annandag påsk.

Några lamm på bete